Wat d’r auch gebeurt….. Ut wurt altied Karnaval….

Update carnaval 2021

Béste Louvermenkes en Louverwiefkes,

Enkele weken geleden werd duidelijk dat we wederom te maken hebben met aangescherpte maatregelen. Dit heeft er ook toe geleid dat gemeenten vooralsnog geen vergunningen afgeven en/of toestemming zullen verlenen voor buiten activiteiten.

De maatregelen betekenen in de eerste plaats dat de door ons voorgenomen activiteit rondom de opening van het seizoen op 11 november 2020 niet als zo danig door kan gaan.
Maar… de opening van het carnavalseizoen 2021 zal plaatsvinden…. Houd hiervoor onze website en facebook pagina in de gaten op 11-11-2020.

Wat de huidige maatregelen betekenen voor ons voornemen om invulling te geven aan carnavalsmaandag weten we op dit moment nog niet. Hierover zullen wij eind december, begin januari een besluit nemen op basis van de omstandigheden die dan bekend zijn.

Bestuur en leden van Karnavalsvereniging De Louvermen Buchte.

Vastelaovend 2021:

 
 Vastelaovend 2021: