Bestuurswijzigingen KV de Louvermen

Aan het einde van seizoen 2019-2020 gaf voorzitter Gaston Pörteners te kennen zich niet meer herkiesbaar te stellen. Na bijna 15 jaar was voor hem de tijd gekomen om het stokje over te dragen.

Mede onder zijn leiding zijn nieuwe activiteiten ontstaan of zijn oude tradities in een nieuw jasje gestoken. Wij zijn Gaston dan ook zeer erkentelijk voor zijn inzet in de voorbije jaren en bedanken hem voor wat hij heeft gedaan voor de carnaval in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder.

Op andere vlakken zal Gaston nog steeds actief blijven binnen de carnaval in ons “Louverriek” waardoor we elkaar nog vaak zullen tegenkomen.
Gaston, heel veel dank !

Begin dit jaar gaf Wim Maassen – onze secretaris – aan zijn functie vacant te stellen. Met nog ruime tijd tot aan de start van een nieuw seizoen gaf ons dat de tijd op zoek te gaan naar een vervanger. Iets wat niet meteen gemakkelijk is. Wim verzette als secretaris bergen werk, vaak niet eens altijd zichtbaar voor de buitenwacht. Altijd punctueel, nauwgezet en volledig. Wim heeft een strak georganiseerd secretariaat achtergelaten waar zijn opvolger zeker profijt van zal hebben.

Dank je wel Wim voor jouw inzet en toewijding aan de vereniging.

Tim Meekels is als Prins in 2020 lid van KV de Louvermen geworden en een het einde van het seizoen door de leden tot lid van de KV gekozen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 juli 2021 is Tim Meekels voorgedragen als bestuurslid en met volledige instemming van de leden gekozen. Het bestuur zal hem de taak van secretaris toekennen.

Tijdens deze zelfde Algemene Leden Vergadering van 19 juli 2021 is Erik Knarren unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van KV de Louvermen. Erik is sinds zijn Prinsenschap in 2016 lid van de KV en sinds 1 jaar bestuurslid.

Per 19 juli 2021 bestaat het bestuur uit:

Erik Knarren voorzitter
Roel Tummers penningmeester
Tim Meekels secretaris
Jeroen Tholen vorst / bestuurslid

Met dit nieuwe bestuur zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 waarover later zeker meer !

Onderstaand stellen Erik en Tim zich zelf even voor:

Hallo bèste Louvermenkes en Louverwiefkes, ich bèn Erik Knarren en sinds 19 juli 2021 de nuuje veurzitter van “KV de Louvermen”. Veur diegene die mich (nog) neet kènne…. Ich woon mit mien vrouw Chantal en twee zoons, Thijs en Rik, oppe Këërwaeg 61 in Buchte.

Sinds 2016 ben ich lid van KV de Louvermen. Dao naeve ben ich al 40 jaor lid van Sjötterie Sint Joseph Buchte. Bie de Sjötte höb ich al een aantal jaore deil oet gemaak van ut besjtuur en höb meerdere keere mitgewirk aan de organisatie van tent- en sjöttefeeste.

Van 1985 tot 1991 ben ich al “Hofnar” gewaes bie de Louvermen. Vanaaf 1996 bèn ich es sjlaagwirker lid van De Keuninklijke Sjöttekapel Buchte”. Saame zeen v’r lid van Ut Keuninklijk Auwte Viefde en höb ich mit dees junges en maedjes mit gewirk aan diverse sjlagers die v’r op òs geheel eige wijze ten geheur brachte.

In het 7×11 jubiluemjaor hauwe Chantal en ich de eer om Prins en Prinses van ’t Louverriek te maoge zeen. Saame mit ùg höbbe v’r toen een geweldige vastelaovend gevierd. Thijs is in 2014 Jeugprins gewaes en Rik in 2009 kleuterprins.

Al mit al bèn ich al heel get jaore aktief in de Buchtese vastelaovend. Alle verangeringe in de aafgeloupe 25-30 jaor höb ich mit gemaak. Verangeringe die zeker auch de vastelaovend in Buchte laevend höbbe gehauwte en gemaak tot wat ut noe is. En auch noe – in dees biezunjere tieje – sjtaon v’r weer veur verangeringe.
De traditie en cultuur van vastelaovend algemein en veur Buchte in biezunjer in sjtandj hauwte en oetboewe veur noe én de kómmende generatie, dat is òs doel en dao wil ich mich veur gaon inzètte. Saame mit alle vastelaovend groepe en Louvermenkes en Louverwiefkes, jungk en auwt.

Weer zeen mit de Louvermen gesjtart mit de veurbereidinge veur ut nuuje seizoen 2021-2022. V’r höbbe d’r allemaol hëël vööl zin in. Ich hóap uch dan auch allemaol te maoge zeen op òs aktiviteite.

Erik Knarren
Veurzitter KV de Louvermen.

Hallo Louvermenkes & Louverwiefkes, ich bèn Tim Meekels, 32 jaor jonk, man van Inge Meekels-Oberndorff. Same zeen veer nog altied ‘t Prinsenpaar van ’t Louverriek en wone veer, zo wie de meiste waarsjienlijk al weite, ongeveer in ut midde van Buchte oppe Burgemeister Lebessjtraot 8.

Naeve Prins en dus auch lid van KV de Louvermen bin ich vanaaf noe auch secretaris bie dees sjóan vereiniging. Ich bin neet allein aktief bie KV de Louvermen mer auch bie HBC’09, wo ich zwa noe en dan zelf nog ein belke trap, es leider van ut eesjte èlftal. Wiejer hub ich altied bie de Fanfaar in Buchte achter ’t sjlaagwirk gesjtange en bin den auch emes dea vööl van meziek hult, zeker van vastelaoves meziek. Auch zeen Inge & ich al ein aantal jaor lid van CV de Waeg Kwiet, eine geweldige groep vrunj die in de vastelaoves tied in ’t Louverriek van zich loate heure en euveral aan mit doon.

Ich bin emes dae gaer onger de luuj is, sociaal is aangelag en ’t leuk vundj om binne de gemeinsjap aktief te zeen. Zo wie altied doon ich mien uuterste bès en houp ich det vur vanaaf 11 november weer same eine sjóane vastelaovend d’rvan kinne make.

Tim Meekels
Secretaris KV de Louvermen

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.