Wat d’r auch gebeurt….. Ut wurt altied Karnaval….

Update carnaval 2021

Béste Louvermenkes en Louverwiefkes,

Enkele weken geleden werd duidelijk dat we wederom te maken hebben met aangescherpte maatregelen. Dit heeft er ook toe geleid dat gemeenten vooralsnog geen vergunningen afgeven en/of toestemming zullen verlenen voor buiten activiteiten.

De maatregelen betekenen in de eerste plaats dat de door ons voorgenomen activiteit rondom de opening van het seizoen op 11 november 2020 niet als zo danig door kan gaan.
Maar… de opening van het carnavalseizoen 2021 zal plaatsvinden…. Houd hiervoor onze website en facebook pagina in de gaten op 11-11-2020.

Wat de huidige maatregelen betekenen voor ons voornemen om invulling te geven aan carnavalsmaandag weten we op dit moment nog niet. Hierover zullen wij eind december, begin januari een besluit nemen op basis van de omstandigheden die dan bekend zijn.

Bestuur en leden van Karnavalsvereniging De Louvermen Buchte.


In Memoriam

Fred

FRED BIESMANS

Nadat zijn dochter Noa in 2013 de eer had jeugdprinses van het Louverriek te mogen zijn, is Fred toegetreden tot de Raad van Elf van KV De Louvermen.

Met veel collegialiteit, heeft Fred zich ingezet in deze functie.

Wij betreuren zijn overlijden en zullen hem zeker gaan missen.

Zijn vrouw Nicole en kinderen Dani en Noa wensen wij heel veel sterkte toe bij het enorme verdriet met het overlijden van Fred.

Bestuur en leden KV De Louvermen Buchten