Proclamatie

Prins Marvin I

Proclamatie veur de vastelaovend in ‘t jaor 2023

Bie de grasie van de Wieze Raod, gebóare in ’t ziekehoes van Heële, maer rap daonao verhoes nao ’t Louverriek krieg ich, Marvin Vink, de ieër om in ’t jaor 2023 mit de vastelaovend te móage regere euver ’t Louverriek Buchte. Ich belóaf bie deze plechtig alles te doon, wat van enne Prins maog waere verwach en proclameer in ’t biezeen van uch allemaol, es Prins Marvin I van ’t Louverriek Buchte, de volgende puntje:

Ten eërste:
Det ich langs deze waeg ’t veurige prinsepaar Tim en Inge wil bedanke det zie de aafgeloupe drie jaor vööl mieë gedaon höbbe dan allein maer op de Louverwinkel te passe. Zie höbbe op ein zeer waardige meneer de vastelaovend in os Louverriek d’r doorhaer gesjleip in dae lestige tied.

Ten tweëde:
Det ´t De Louvermen haet behaag om eine prins van ´Stichting Bevordering Jongeren- en Verenigingsleven Westelijke Mijnstreek´ te keze. Deze club is in ´t Louverriek baeter bekend es ‘De Poete’. Ich proclameer dan ouch det ich van dees jonges en maedjes verwach det ze bie jedere vastelaovesactiviteit in Buchte aanwezig zulle zeen en daobie ein actieve biedrage levere in de geis van de vastelaovend in ’t Louverriek.

Ten derde:
Det ich de café van mien mam en Paul, Café De Bar , vanaaf noe omduip nao ‘De Louvertempel’. Dae café ligk ouch nog ens sjóan in de buurt ’t Centrum. Aangezien deze titel al jaore neet mieë gebroek wurd, liek mich dit ein sjóan gebaar nao ’t ganse dörp. In dae Louvertempel veul ich mich thoes.

Ten veerde:
Det ze mich op mien wèrk in Zitterd bie De Geerhorst de kommende tied minder dèk gaon zeen. Ich höb es professioneel beveiliger noe mien hanj vol aan ’t veilig sjtelle van mien glaeskes beer en ’t bewake van miene scepter.

Ten viefde:
Det ich es vlaggenist van ’t derde team van HBC’09 wil laote weite det ich de kommende tied èns eine wedstrijd mot euversjlaon. Om mien aafwezigheid te compenseren wurd d’r mit spoed doellientechnologie aangebrach en ouch de VAR zal zien intraeje doon op de velje in Buchte.

Ten zösde:
Det ich es dragende krach bie de gewaerdraegers van Sjötterie St. Joseph blie ben det veer de kommende waeke neet hove te oefene en det ’t sjöttesezoen nog effe op zich leut wachte. Vanaaf ’t begin van het nuje sezoen in veurbereiding op ’t OLS in Bor belóaf ich weer in de pas te loupe.

Ten zevende:
Det ich es Jong-Nederlander de ieër höb om prins te zeen in ’t Louverriek. Hiedoor wurd de jaorelange samewirking mit De Louvermen nog maer ens ongerstreep. Ich vraog dan ouch aan de leje en leiding om hun prominente biedrage te blieve levere aan de vastelaovesagenda van ’t Louverriek. Om te laote zeen wie actief dees club nog ummer is, verwach ich van ’t besjtuur en leiding ein geweldige ect bie ‘Buchte haet talent’.

Ten achste:
Bie de vriewillige brandjwaer Bor vraog ich mit onmiddelikke ingangk verlof aan. De ennige sjlang die ich de kommende waeke nog vas wil hawte, is de sjlang van de tap in ozze café. Want ouch al sjtaon ich in vuur en vlam door mien prinsesjap, wil ich neet dat dae vastelaovesbrandj óajt geblus wurd.

Ten neugende:
Vastelaovend is ’t fieës van enne lach en ein traon. Traone zulle d’r dit sezoen ouch vloeje. Ich weit namelik oet welingelichte bron det dit ’t allerletste sezoen is van ’t Keuninklik Awt Viêfde. Eine vrunjegroep die vööl prinseparen höbbe veurtgebrach en 33 jaor langk op ein carnavaleske meneer veur reuring gezörg höbbe in ’t Louverriek. Ich roop dan ouch jederein oet Buchte op om mit de optoch deze groep veur de lètste kieër ein óarverdouvend applaus te gaeve es dank.

Ten tieënde:
Det ich jederein oproop om nao die vervaelende jaore opnuuj de sjóane activiteite in os Louverriek te bezeuke. D’r is in ozze vastelaovesagenda veur jederein get wils, wo-onger de jeugdcarnavalsrevue en ‘Buchte haet talent’ van Jong Nederland,de prinsenreceptie op zunjig 29 jannewarie, de Buchter Revue, die dit jaor 4×11 jaor besjteit, seniorencarnaval, kenjercarnaval oppe sjóal, ’t awt wieverbal, Louverdiscobal, ‘t sjlagerfest en vanzellef de optoch en aansjloetend os optochbal. Ich wil namelik mit jederein in ’t Louverriek eine onvergaetelikke vastelaovend viere.

Ten ellefde:
Mit uch allemaol wil ich vastelaovend viere, handj in handj,
Alle Louvermenkes en -wiefkes trèkke door os sjóane Louverlandj.
Vastelaovend, ‘t fieës veur jongk en awt, gróat en klein,
doot allemaol mit, maak sjpas en plezeer, mit jeederein.
Ich houp den ouch det opnuuj jederein bie de vastelaovesactiviteite in ’t Louverriek is,
vanaaaf vandaag tot en met ’t popverbrènne, nemes maog waere gemis.
Vastelaovend is weer dao, de kop is d’r vanaaf,
neemes hilt mich noe maer taege,

Louvermen, Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Aldus opgemaak te Buchte, de 14e jannewarie 2023
Prins Marvin I, Vorst Jeroen en de Wieze Raod

Jeugprins Daan I

Proclamatie Jeugprins van ’t Louverriêk 2023

Bèste Louvermenkes & Louverwiêfkes,

Bie de grasie van de Wieze Raod, höb ich es nuje Jeugprins, de ieër òm in´t jaor 2023 mit de vastelaovend te maoge regere euver ’t sjóane Louverriêk Buchte. Ich wil mich gaer aan uch veursjtèlle: Ich heit Daan Brankaert en zal regere es Jeugprins Daan de 1ste. Mien pap en mam zeen Johan en Chantalle en mien zusje hèt Fenna.

Ich zal dit jaor same mit Prins Marvin I d’r veur zörge dat het eine hartsjtikke sjieke en te gekke vastelaovend wurt in ’t Louverriêk Buchte. Omdèt mien pap en mam al allebei sjóalprins en -prinses zeen gewaes, ich houp det ich ’t net zwa good gaon doon es hun.

Bie deze proclameer ich de volgende puntje:

Ten eërste:
Det ich mien veurgangers Jeugprins Jim de 1ste en Jeugprinses Delana wil bedanke veur de fantastische meneer wo-op zie de aafgeloupe lestige jaore veurop zeen gegange in de vastelaovend van ‘t Louverriêk.

Ten tweëde:
Venj ich ’t zwa sjiek dat miene druim eindelik is oetgekomme omdat dat ich bèn oetgekaoze om in ’t jaor 2023 es Jeugprins te maoge regere euver ’t Louverriêk Buchte.

Ten derde:
Det ich alle kenjer van “Basisssjóal Het Avontuur” en zeker de kenjer oet mien klas, oproop om mit mich in Buchte eine geweldige sjóalcarnaval te viere.

Ten veerde:
Det ich houp dat Sjötterie St. Joseph mich volgende waek zunjig op de Prinsereceptie ein geweldige serenade kump gaeve. Ich zal dan de solo-partie op miene lyra verzörge.

Ten viefde:
Det omdat ich dit jaor jeugprins bèn in ’t Louverriek, de keepersactiviteite effe mot parkeren. Ich sjtel veur det HBC ’09 veur de kom-mende tied daorom Ivor Pandur van Fortuna Zitterd onger de lat zet zwa det veer os waal kenne handjhave in de 1ste klasse.

Ten zesde:
Det ich de De Koetnaaze ‘t predikaat prinselik toe ken omdet ze zwoawaal mich es jeugprins maer ouch de gróate prins in hun midde höbbe. Veer verwachte waal ein prinselik optraeje van De Koetnaaze mit ‘Buchte haet talent’.

Ten zevende:
Det ich vanaaf noe plechtig belóaf allein nog maer dialect te sjpraeke, wat det pas ’t bèste bie enne jeugprins.

Ten achste:
Omdet ich veurlaeskampioen ben gewore van basisssjóal ’t Avontuur, maog ich de sjóal vertegewoordige in de gemeinte. Ich zal hie op ein prinselikke meneer invölling aan gaeve.

Ten neugende:
Aangezeen ich oet ein femilie kom wo-oet vööl prinsen en prinsessen komme, vraog ich al deze hoogheden op ein passende meneer mit te loupe in ozze optoch op vastelaoves maonjig.

Ten teënde:
Det jedereen sjpas en plezeer haet mit de kommende vastelaovesdaag en dat ze same mit mich d’r ein super sjiek fieës van gaon make.
Jeugprins van ’t Louverriêk 2023!

Ten ellefde:
Miene druim kump oet, ich gaon es prins veurop,
ich zet ’t ganse Louverriek op de kop.
Vastelaovend is weer dao, de kop is d’r vanaaf,
neemes hilt mich noe maer taege,
Louvermen, Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Aldus opgemaak te Buchte, de 20ste jannewarie 2023
Jeugprins Daan I, Vorst Jeroen en de Wieze Raod