Proclamatie

Prins Mark I & Prinses Pascalle

Proclamatie veur de vastelaovend in ‘t jaor 2024

Bie de grasie van de Wieze Raod, gebóare es Laammaeker getrouwd mit ein rasech Louverwiefke krieg ich, Mark Rooding, de ieër om in ’t jaor 2024 mit de vastelaovend te móage regere euver ’t Louverriek Buchte. Ich belóaf bie deze plechtig alles te doon, wat van enne Louverprins maog waere verwach en proclameer in ’t biezeen van mien Prinses Pascalle en uch allemaol, es Prins Mark I van ’t Louverriêk Buchte, de volgende puntje:

Ten eërste:
Det ich langs deze waeg Prins Marvin wil bedanke veur ziene inzet veur de aafgeloupe vastelaovend in ’t Louverriek. Hae haet bie hieël get Louvermenkes en -wiefkes ‘t vastelaoveshart sjneller laote kloppe. Op dae ingesjlage waeg gaon mien Prinses en ich wujer!

Ten tweëde:
Det de collega’s van installatiebedrief John van Neer oet Ech mich get minder dèk gaon zeen. De kommende waeke sjteit d’r maer ein projec bie mich op de planning. Dit projec höb ich ‘Projec Louverprins’ geneump. In het projecplan höb ich opgenomme det zie ein reclamesjtoet vorme veuraafgaond aan de gróate optoch.

Ten derde:
Det veer same vastelaovend will viere mit jongk en awt. Sjus veur die awwere Louvermenkes en -wiefkes wille veer oos speciaal inzètte aangezeen mien Prinses Pascalle wirkzaam is ès profesjioneel verzörgende bie Zörgcentrum De Lemborgh in Zitterd. Daorom gaon veer extra oos bès doon om de senioren-middig in Buchte te laote sjlage.

Ten veerde:
Det ich es tamboer van Sjtadssjötterie St. Rosa de kommende waeke nao verwachting get minder aanwezig bèn op de repetisies in de veurbereiding op ’t kommende sezoen. Ich nuëdig alle leje van dees sjötterie oet om mit te loupe in de stoet veuraafgaond aan de receptie. Ich zal dae mörge veur oos prinselik palies same mit mien Prinses ’t defilé aafnumme.

Ten viefde:
Det mien leef Prinses al versjillende kieëre die keuninklikke rol van Prinses in ‘t Louverriêk haet vervöld. Zwa is ze kleuterprinses gewaes, jeugprinses in 2001 bie KV De Louvermen en 10 jaor later is ze oetgerope ès Bar-prinses in de gelieknamige Café De Bar. Ich hawt mich dan ouch vas aan höör ervaring en zal good loestere nao de tips die ze geuf aan mich om net zwa keuninklik te gedrage es prins van ‘t Louverriêk.

Ten zösde:
Det ich es vaste supporter van Fortuna jedere wedstrijd aanwezig ben oppe tribune meistal same mit Yves, ozze zoon. Ich höb dit gael-greune clubke altied door dik en dun gesjteund al vanaaf de tied det ze in De Baandert sjpeelde. Veur mich zou enne druim oetkomme es ich in mien prinsenpak de aaftrap zou móage verzörge veuraafgaond aan enne wedstried.

Ten zevende:
Det mien leef Prinses Pascalle, es fanatieke vastelaovesvierster, mörge jaomergenog neet aan-wezig kent zeen oppe vrouwluujzitting van de Briljantjes in de Bar in verbandj mit prinsheerlikke verplichtinge. Volgend jaor is zie zeker weer van de partie bie dees geweldige zitting.

Ten achste:
Det ich weit det ich neet de eërste prins ben dae in
t Louverriek witte sjoon dreug. Daorom rich mit onmiddelikke ingangk ‘De sociëteit van de witteprinsensjoon’ op. Awt prins Roel wurd automatisch lid en zal d r t ganse sezoen veur motte zörge det mien sjoon wit blieve en de tuppe af en toe waere opgewiks.

Ten neugende:
Det mien Prinses Pascalle d’r alles aan deit om in vorm te blieve. Hieveur beoefent ze mit regelmaat de kunst van yoga en pilates. Zie vunjt ’t dan ouch gaar gein probleem om ein paar aojemhaolings- of balansoefeninge te doon mit de jonges van de wieze Raod es daovan ens eine euver zien toere is om dae weer zen te laote waere.

Ten tieënde:
Det ich ederein oproop om de sjóane activiteite in os Louverriek te bezeuke. D’r is in ozze vastelaovesagenda veur ederein get wils, wo-onger de jeugd-carnavalsrevue Jong Nederland, de prinsenreceptie op zunjig 21 jannewari, de Buchter Revue, seniorencarnaval, de sjóalcarnaval, ’t awt wieverbal, Louver-Kenjer bal, Louverdiscobal, ’t sjlagerfest, pyjamabal en vanzellef de optoch en aansjloetend os optochbal. Ich wil namelik mit ederein in ’t Louverriek eine onvergaetelikke vastelaovend viere.

Ten ellefde:
Mit uch allemaol wille veer vastelaovend viere, handj in handj, Alle Louvermenkes en -wiefkes trèkke door os sjóane Louverlandj.
Vastelaovend, ‘t fieës veur jongk en awt, gróat en klein, doot allemaol mit, maak sjpas en plezeer, mit ederein.
Veer houpe den ouch det ederein bie de vastelaovesactiviteite in ’t Louverriêk is, vanaaaf noe tot en met ’t popverbrènne, nemes maog waere gemis.
Vastelaovend is weer dao, de kop is d’r vanaaf, neemes hilt os noe maer taege,

Louvermen, Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Aldus opgemaak te Buchte, de 6de jannewarie 2024
Prins Mark I, Prinses Pascalle, Vorst Jeroen en de Wieze Raod

Jeugprins Yves I & Jeugprinses Merel

Proclamatie Jeugprins van ’t Louverriêk 2024

Bèste Louvermenkes & Louverwiêfkes,

Biê de grasie van de Wiêze Raod, höbbe weer es nuut Jeugprinsepaar, de ieër òm in ´t jaor 2024 mit de vaste-laovend te maoge regere euver ’t sjóane Louverriêk Buchte. W’r wille òs gaer aan uch veursjtèlle:

Jeugprins: Ich heit Yves Rooding en zal regere es Jeugprins Yves de 1ste. Mien pap en mam zeen Mark en Pascalle en mien zuske is Izzy. Mien awwers zeen ’t gróate prinsenpaar van ’t Louverriek en same mit hun gaon veer d’r ein onvergaete-lik sezoen van make.

Jeugprinses: Ich heit Merel Wirtz en zal regere es Jeugprinses Merel. Ich woon same mit mien mam Monique en met ozze kat Mimi en knien Hummer.

Weer zulle dit jaor same mit Prins Mark I En Prinses Pascalle d’r vöör zörge dat het enne hartsjtikke sjieke en te gekke vastelaovend in ’t Louverriêk wurt.

Bie deze proclameer weer de volgende puntje:

Ten eërste, Jeugprins:
Dat weer ozze veurganger Jeugprins Daan de 1ste wille bedanke veur de fantastische meneer wö-op hae veurig jaor veurop is gegange in de Buchtense vastelaovend.

Ten tweëde, Jeugprinses:
Weer venje het zwa tof dat ozze druim is oetgekomme, dat weer zeen oetgekóaze om in ’t jaor 2024 es Jeugprinsepaar te maoge regere euver ’t Louverriêk Buchte.

Ten derde, Jeugprins:
Ich al mien ervaring die ich es kleuterprins höb opgedaon noe zal gaon gebroeke om der ein fantastisch sezoen van te make.

Ten veerde, Jeugprinses:
Ich houp dat miene groep van Jong Nederland get speciaals veur os geit doon deze vastelaovend.

Ten viefde, Jeugprins:
Omdat ich noe mieë tied nuedig höb veur Prinselikke aktiviteite zulle ze mich mit dees daag neet zwa vööl hoeswerk zeen make es normaal!

Ten zesde, Jeugprinses:
Ich dees periode bie de saxofoonles allein maer vastelaovesleedjes wil oefene.

Ten zevende, Jeugprins:
Same mit mien femilie vastelaovend viere zit os in het blood, dus daag ich de res van de femilie oet om mit te loupe in ozze optoch op vastelaovend maonjig.

Ten achste, Jeugprinses:
Omdat mam dit jaor vastelaovend viert in ’t Louverriêk en neet in Venlo, zou ich het leuk vènje es de res van mien femilie dit jaor in Buchte same mit mich lol en plezeer kump make.

Ten neugende, Jeugprins:
Dat ze bie vv Bor JO13 der rekening mit motte houwte dat ich de kommende periode een paar traininge zal motte misse!

Ten teënde, Jeugprinses:
Dat jedereen, jong en awt, mot sjpringe, zinge en danse mit de kommende gekke vastelaovesdage en veural neet sjtil maoge sjtaon!

Ten ellefde:
Ozze druim kump noe oet, weer wolle dit al es kleine poet.
In ’t Louverriêk mit alle jeug veurop, deze vastelaovend wurt helemaol top!

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Aldus opgemaak te Buchte, de 13de Jannewarie 2024
Jeugprins Yves I en Jeugprinses Merel, Vorst Jeroen en de Wieze Raod